مافیا از رم تا قممافيا براي اولين با در کشور ايتاليا در منطقه سيسيل حدودا سه قرن پيش بوجود آمد و در زبان محلي به اين گروهها کوزانوسترا ( به معني چيزهاي ما ) و به افراد در اين گروهها ما فيوزو ( مردان افتخار ) ميگفتند . در ابتدا اين گروهها سري و زير زميني بودند و فعاليتهاي غير قانوني در سطح کوچک انجام ميدادند ولي کار اصلي آنها محافظت از زمين و املاک زمينداران و ثروتمندان از شر متجاوزان و زمين خواران بود ولي در ابتداي قرن 19 فعاليتهاي کوزونوسترا ( مافيا ) تغيير کرد و کلا بسمت فعاليتهاي اقتصادي غير قانوني حرکت کرد و از اين زمان بود که کم کم اسم آنها در بين پليس و قضات ايتاليا مطرح شد و مافيا ها در ابتداي قرن 20 در بين پليس و قضات ايتاليا چنان نفوذ و قدرتي پيدا کردند که عملا دست اين نهادها رو از برخورد با خودشان کوتاه کردن و حتي توانستند به سطح عالي سياسي کشور نفوذ کنند ولي با روي کار آمدن حکومت فاشيستي بنيتو موسوليني حوزه فعاليت مافيا در ايتاليا بشدت کاهش و رو به سقوط نهاد و بسياري از اعضاي مافيا به آمريکا و به شهر نيويورک مهاجرت کردند و سنگ بناي مافيا در آمريکا را بنا نهادند . حوزه فعاليت آنها در آمريکا روز به روز گسترش مي يافت و علاوه به خريد و فروش مواد مخدر و اسلحه و اداره روسپي خانه ها و کازينوها ( قمار خانه ها ) . در دوران منع خريد و فروش نوشابه هاي الکلي . به توليد و فروش اينگونه نوشابه هاي بصورت خيلي گسترده در سراسر آمريکا پرداختند و جاي پاي محکمي را براي خود ايجاد کردند و چون سيستم دارايي و قضايي آمريکا بسيار منظم و قانونمند و داراي اهرمهاي اعمال قدرت بود ( در مقايسه با ايتاليا ) . اين مافياها براي پاک کردن منبع و منشع کسب اين ثروتها اقدام به تاسيس فروشگاههاي لباسشويي ( خشکشويي) کردند و به طريقي حسابسازي ميکردند که انگار تمام اين پولها از محل در آمد اين خشکشويي ها کسب شده و حتي ماليات آنها را نيز مي پرداختند و بدين صورت پولهاي غير قانوني شان را تطهير مي کردند و از اين زمان بود ( اوايل قرن 20 ) که اصطلاح پول شويي وارد ادبيات سياسي و اقتصادي آمريکا و ساير کشورها شد و بعد از جنگ جهاني دوم بزه کاران ساير کشوزها که موفقيت مافياي آمريکا را ديده بودند با الگوبرداري از آنها به ايجاد سازمانهاي منظم و داراي مرامنامه پرداختند و بسرعت اينگونه از گروه هاي بزه کار در تمام کشورهاي پيدا شد .

ساختارمافيا

گروه هاي مافيا يي از مجموع چند خانواده که نسبتهاي نسبي يا سببي دارند بوجود مي آيد و هر کدام از اعضاي اي خانواده ها مسئوليت مشخصي دارد .


پدر ( پدر خوانده – چون تمام اعضاي خانواده ها اين فرد را بعنوان پدر دوم خود قبول دارند ) :


پدر خوانده در راس مافياست و تمام اعضا او را قبول دارند و فرامين او را بدون چون و چرا انجام ميدهند و اين فرد همانند يک ديکتاتور عمل ميکند و معمولا اسم مافيا را از روي فاميل پدر خوانده انتخاب ميکنند مثل : مافيا هاي بونانو – کلومبو – گامينو – گنوز – لوچزه و.....


رئيس :

رييس توسط پدر خوانده انتخاب ميشود و نفر دوم مافيا است و کليه کارهاي اجرايي و عملياتي و نظارتي و مالي و مديريتي و.... را بعهده دارد و به پدر خوانده براي کسب تکليف گزارش ميدهد و در صورت مرگ پدر خوانده تا زمان انتخاب پدر خوانده جديد مسئوليت پدر مافيا را بعهده دارد .

مشاوران :

مشاوران معمولا افراد تحصيل کرده در زمينه هاي مختلف از جمله حقوق . مديريت و اقتصاد و علوم سياسي و .... ميباشند و توسط پدر انتخاب ميشوند و وظيفه آنها قانوني جلوه دادن فعاليتهاي مافياست و همچنين خارج کردن مافيا از تنگنا هاي حقوقي و قضايي و سياسي و اقتصادي .

مشاوران معمولا به توصيه هاي پدر خوانده وارد فعاليتهاي غير قانوني نمشوند و فقط حق المشاوره ( که مبالغي بسيار زياد است ) را دريافت ميکنند .

کاپو :


مهمترين اعضاي عملياتي و اجرايي مافيا هستند . کاپو ها بنا به استعداد و صلاحديد پدر خوانده در شاخه هاي مختلف عملياتي مافيا ها به فعاليت ميپردازند . يک گروه از کاپو ها مسئوليت خريد و فروش مواد مخدر . گروه هاي ديگر اسلحه و مشروبات الکلي و تجارت دختران و زنان . اداره روسپي خانه ها و کازينو ها و حتي تجارت نفت و الماس و طلا و اورانيوم غني شده و.... را بعهده دارند و يک يا چند کاپو مسئوليت فعاليتهاي اطلاعات و شناسايي و نظامي ( حفاظت از مافيادر برابر نيروهاي پليس و حملات ساير گروه هاي مافيايي ) را بعهده دارند .

کاپو ها چندين نيروي عملياتي تحت اختيار دارند که معمولا بيش از 10 نفر ميباشند و در مافياهاي بزرگ معمولا هر کاپو خودش يک مافيا است و قسمتي ار درآمد کسب شده را به پدر خوانده ميدهد . کاپو ها توسط رييس و زير نظر پدر خوانده انتخاب ميشوند .

سرباز :

معمولا از اعضاي جوان خانواده ميباشند که زير نظر کاپو ها فعاليت ميکنند و هر کدام بعد از کسب تخصص لازم ترقي ميکنند و خود يک کاپو ميشوند و در منطقه اي که به آنها واگذار ميشود به انجام فعاليتهاي تبهکارانه مي پردازند .

پادها :

پادوها معمولا افراد خارج از خانواده ميباشند که کارهاي پيش پا افتاده مثل نامه رساني را انجام ميدهند و اين افراد بيشتر براي پول کار ميکنند تا ترقي و رسيدن به پستهاي بالايي مافيا . ( طبق يک قانون نانوشته هيچ فرد خارج از خانواده مافيا اجازه رسيدن به پوستهاي رياست و پدر خوانده شدن را ندارد )عکس - آتش زدن عکس خامنه ای


چرا مفت خورها بسیجی میشوند؟


بسيج دانش آموزان : با عضويت در بسيج دانش آموزان همه مدارس موظف به ثبت نام شما ميباشند ( بدون توجه به معدل و ساير شرايط شما ) و حق گرفتن هيچ گونه وجهي از شما را ندارند . شما ميتوانيد با توجيهاتي مثل شرکت در اردوهاي آموزشي و رزمي و فرهنگي و عقيدتي و سياسي و.... بسيج . از شرکت در کلاسها خودداري کنيد و معلمان موظف هستند غيبتهاي شما را حاضري رد کنند همچنين در هنگام امتحانات شما هيچ منعي در انجام انواع تقلب کردن نداريد ( چون شما در طول سال در خدمت اسلام و انقلاب و رهبري و .... بوده ايد و فرصت درس خواندن نداشته ايد ) شما در سر کلاسهاي آمادگي و آموزش دفاعي در کنار ساير برادران بسيجي ( از قرار گاه هاي آموزشي ) نقش مربي را ايفا ميکنيد و در صورتي که ساير دانش آموزان به حرف شما گوش نکردن و يا شما را مصخره کردن شما ميتوانيد آنها را سينه خيز وبشين پاشو و کلاغ پر و ..... بدهيد . و نکته مهمتر اينکه با توجه به اينکه شما در طول دوران 12 ساله تحصيلتان اصلا درس نخوانده ايد ( و در خدمت اسلام و انقلاب و رهبري و ...... بوده ايد ) يک سهميه ويژه عضويت در بسيج براي ورود به دانشگاه به شما داده ميشود که با استفاده از اين سهميه شما ميتوانيد حتي با زدن 30 درصد سوالات کنکور به راحتي وارد دانشگاه شويد و ادامه خدمتتان را در بسيج دانشجويي به انجام برسانيد . .


بسيج دانشجويي : بعد از اينکه وارد دانشگاه شديد خود را به دفتر بسيج دانشجويي دانشگاه معرفي کرده تا علاوه بر آموزشهاي لازمه ( روشهاي تهديد اساتيد و دانشجويان غير خودي . استراژي ها و تاکتيکهاي جاسوسي و بر هم زدن ميتينگها و انتخابات و .... دانشجويان غير خودي . روشهاي تعطيل کردن کلاسها براي شرکت در تظاهرات روبروي سفارتخانه ها و وزارتخانه ها ودفاتر روزنامه ها و دادگستريها و .... ) را آموزش ببينيد و همچنين شرح وظايف سازماني مبني بر رسته تخصصي خود را دريافت نماييد . البته در دانشگاه نيز نگران امتحانات نباشيد چون همان امتيازات بسيج دانش آموزي شامل حال شما ميشود و شما فقط بايد اين شعار را حاشا که بسيجي ميدان نبرد را خالي کند دايما با خودتان تکرار کنيد که خداي نکرده شيطان رجيم بر افکار متعالي شما غلبه پيدا نکند .

البته شما با عضويت در بسيج دانشجويي از بسياري از امتيازات صنفي برخوردار خواهيد شد از جمله : دريافت يک خوابگاه نوساز با تمامي وسايل رفاهي ( مورد نياز براي يک دانشجو ) با حداکثر 3 الي 4 هم اتاقي ( البته بسيجي ) { اين درصورتي است که شما بخواهيد در دانشگاهي غير از شهر خودتان به تحصيل ادامه بدهيد } – دريافت بن کتاب حداقل 2 برابر دانشجويان عادي ( چون شما علاوه بر کتابهاي رشته خودتان لازم است جديد ترين کتابهاي منتشره را مطالعه کنيد تا خداي نکرده استکبار از طريق کتب منتشره به تهاجم فرهنگي نپرداخته باشد و شما از آن بي خبر مانده باشيد – نعوذ بالله – ( البته همانطور که گفتم شما اهل کتاب خواندن نيستيد فقط براي پر کردن کتابخانه اين کتابها را ميخريد ) ) – دريافت صبحانه و نهار و شامي که به اساتيد و روساي دانشکده ها داده ميشود ( نه ساير دانشجويان بيچاره ) { چون شما همواره داريد براي اسلام و انقلاب و رهبري خدمت ميکنيد و نبايد خداي ناکرده ضعيف شويد } و ساير امتيازاتي که من از آن بي خبرم ( الله اعلم )


البته از ساير مزاياي بسيج اين است که هر کسي را ترورکرديد( مرد و يا نمرد ) مجازاتي در کار نيست

بسيج کارمندان و کارگران : شما بعد از اتمام تحصيلات ( البته بعد از اينکه مراحل کارشناسي و کارشناسي ارشد و دکترا را با استفاده از همان سهميه ها و شرايط ويژه طي کرديد و آن مدرک قلابي را دريافت کرديد ) در آزمون ادارات و بانکها و وزارتخانه ها شرکت ميکنيد ( البته جواب سوالات آزمون را چند روزقبل به شما داده اند و تنها نگراني شما اين است که خداي ناکرده اين جوابها را در برگه پاسخنامه اشتباه وارد نکنيد – چه کار سخيتيه - ) و بعد از قبولي در اين آزمونهاي قلابي . شما در مصاحبه شرکت ميکنيد و چون در مسايل شرعي ( کفن ميت چند تکه است ؟ با کدام پا وارد توالت ميشويم ؟ چگونه غسل جنابت ميگيريم ؟ خون حيض چه مشخصاتي دارد ؟ ..... ) وارد هستيد بسرعت به استخدام درآمده و اولين جايي که شما با آن آشنا ميشويد حراست آن سازمان است ( که شاخه وزارت اطلاعات در نهادهاي دولتي و عمومي ميباشد ) و بعد از اينکه اموزشهاي مربوطه ( نحوي جاسوسي از ساير کارمندان و کارگران - روشهاي زير آبزني - تاکتيکهاي به روز پاچه خواري - ...... ) را ياد گرفتيد ( البته در بسيج دانش آموزي و دانشجويي اين روشها را ياد گرفته بوديد فقط اينجا به روز ميشويد ) . به بخش مربوطه ميرويد و مشغول بکار ميشويد .

اينجا نيز داراي مزايايي ميباشيد : در رده سازماني بالاتر از مدرک تحصيلي و سابقه تان بکار گمارده ميشويد ( البته همان مدرکهاي تحصيلي قلابي ) و از حقوق و مزاياي بيشتري نسبت به رتبه شغليتان بهرمند ميشويد و هر زمان که مرخصي بخواهيد بشما داده خواهد شد و بدون اينکه در نوبت قرار بگيريد به شما خانه هاي سازماني داده ميشود تا خداي ناکرده مجبور به اجاره نشيني نشويد . شما را به انواع و اقسام ماموريتها به جاهاي خوش آب و هوا با حق ماموريتهاي عالي ميفرستند ( البته اگر در زمينه زير آب زني و پاچه خواري جديت بيشتري به خرج بدهيد خيلي زود ترقي خواهيد کرد )


از ديگر مزاياي عضويت در بسيج اين است که به شما يه موتور هوندا يا سوزوکي يا کاوازاکي ( البته فرقي نميکند ) و يک عدد سيم کارت و يک گوشي موبايل ميدهند و در صورتي که در جايي تعدادي از ضد انقلاب بنابر گزارشات ساير برادراي بسيجي ( البته بچه هاي اطلاعات و شناسايي ) مشاهده شد يک عدد sms ناقابل براي شما ارسال ميشود و موقعيت و شرايط محل عمليات را به استحضار شما ميرسانند و شما فقط بايد لوازم مورد نياز ( چماغ – پنجه بوکس – زنجير – نانچيکو – قمه – نيمچه – ساطور – کارد – سيم بوکسل و البته کلت و يا کلاشينکف ( که در نقش کارت شناسايي و حکم عمليات ميباشد ) را بر ميداريد و سوار موتور تحويلي ميشود و به موقعيت گزارش داده شده عزيمت ميفرماييد .
و بعد از موفقيت در عمليات يک عکس يادگاري – البته لبخند فراموش نشود – براي ثبت در تاريخ مي اندازيد و اگر ديگه سنتون بالا رفت ميتوانيد بدون داشتن کوچکترين سواد هنري وارد عرضه هنر شده ( مثلا کارگردان شويد ) و اقدام به ساختن فيلم و سريال و ..... کنيد و اگه با فشار فرماندهان بسيج و سپاه خواستن به شما در جشنواره فيلم فجر سيمرغ بلورين بدهند شما ناز ميکنيد و ميگوييد : حاشا که بچه بسيجي دستش به نامحرم بخوره ( حتي مرغ ) اونم نه يکي ! سي مرغ !!. داداش اگه سي خروس داري بده وگرنه ........

دوستان هر چه از مزاياي بسيج بگويم کم گفته ام : فقط چون اصرار ميکنيد چن تا ديگه ميگم بقيش براي پست بعدي ! خب !

از ديگر مزاياي بسيج اينکه شما بطور رايگان جديدترين فيلمها و موسيقي هاي خارجي را ميتوانيد با يک اقدام ساده تماشا کنيد بدين صورت که شما با چند تا از دوستان بسيجي به يک سي دي فروشي ميرويد ( البته با ظاهر بسيجي – چفيه و پيرهن سفيد يقه آخوندي روي شلوار - شلوار 6 جيب < پلنگي يا ساده > بيسيم و ....) و بيسمو روي يه فرکانس کوتاه و آزاد تنظيم ميکنيد و به يکي از دوستان بسيجي که همراه شماست ميگيد در بيرون مغازه سي دي فروشي با شما يک ديالوگ بظاهر عملياتي داشته باشه ( حاجي حاجي سيد ... سيد جان ! موقعيت رو گزارش بده ؟ / حاجي ما در موقعيت 69 هستم !! / سيد جان با رمز يا اصغر يا اصغر يا اکبر !! عمليات رو شروع کنيد ... مفهوم بود ! / بله حاجي جان مفهوم بود !! ) بدين صورت اون سي دي فروش مادر مرده که حسابي کپ کرده نه از شما کارت بسيج ميخواد نه حکم ماموريت و.... و شما برادر بسيجي با خيال راحت جديدترين سي دي هاي فيلم و موسيفي و حتي بازي و نرم افزار را تحت عنوان غير مجاز و غير اخلاقي و .... برداشته يه صورتجلسه کشکي ميکنيد و بهش اخطار ميکنيد اگه باز از اين سي دي ها بياره مغازشو پلمپ ميکنيد و اون مادر مرده هم ميگه چشم و شما سي دي ها رو بر ميدارين و ميبرين خونه و حالشو ميکنين ....

از ديگر مزاياي بسيج اينکه شما اگه با بچه محلتون دعواتون شد و ازش کتک خورديد ميتونيد فردا برين به فرمانده پايگاهتون بگين چند تا از ارازل و اوباش محلتون رو شناسايي کردين و اسم اون بابايي هم که شما رو کتک زده جزو ارازل و اوباش معرفي کنين و هر وقت طرح مترقي و متعالي و انقلابي امنيت اجتمايي به اجرا درآمد بيان محل شما و بريزن تو خونه اون بابا و تحت عنوان ارازل و اوباش دستگر و در انظار عمومي کتکش بزنن تا عقده شما کمي خالي شود .


ها وولک – اين بابا داره با آفتابه ني انبون ميزنه !!!!

چگونه يک گردان از بچه هاي بسيجي را به سينما ببريد ولي پول بليط ندهيد ؟

ابتدا تمامي برادراي بسيجي که با موتور به جلوي سينما رفته اند شروع به مانور با موتور و دادن شعارهاي ما اهل کوفه نيستيم ...... واي اگر ....... سوسولا کجان ...... دسته گله محمدي به شهر ما خوش آمدي ( اين شعار چه ربطي داره !!!!) و..... با صداي بلند ميدهند بطوريکه کساني که توي سالن سينما نشسته اند و دارن فيلم رو تماشا ميکنن صداي شما رو بشنوند – دراين هنگام مدير سينما با ظاهري ترسيده و آشفته به بيرون سينما مياد و شروع به صحبت کردن با فرمانده گردان ميکند که منظورتون از اين کار ها چيست ؟ فرمانده گردان ميگويد آقا اين فيلمي که شما پخش ميکنيد مبتذل و غير اخلاقي و..... ست و اگر اين فيلم رو از اکران برندارين تمام شيشه هاي سينما رو پايين مياريم !!!! مدير سينما که حسابي ترسيده به پيرو پيغمبر قسم ميخوره که بابا اين فيلو وزارت ارشاد تاييد کرده – شما ناگهان فرمان برداشتن سنگ ( به سنگ فنگ ) را صادر ميکنيد و به مدير سينما مي گوييد بايد بچه ها فيلمو ببينن تا قانع شوند و بدين صورت مدير سينماي مادر مرده تقاضاي شما را اجابت ميکند و يک گردان از بچه هاي بسيجي يک فيلم را بدون خريد بليط ميببند !!!

حالا ميرسيم به آخره ( انده ) بچه بسيجي :
زماني ميرسد که شما آنقدر شيفته فرهنگ بسيج ميشويد که تمام وجودتان ذوب در ولايت و رهبري ميشود و چون صداي خوشي نيز داريد براي تهييج ساير برادراي بسيجي اقدام به نوحه و مداحي خواني ميکنيد و چنان سوزناک ميخوانيد که همه برادرا و خواهران بسيجي را به خلسه شهادت طلبي سوق ميدهيد و بدين گونه گردانهاي استشهاديون مملو از شهادت طلباني ميشود که حاضرند هر لحظه که رهبرشان اذن جهاد را صادر کرد در دم به صفوف کفار و مستکبران حمله بر شوند ولي ناگهان عکسها و فيلمهايي از شما ( حاج عبدالرضا هلالي ){ يک بسيجي دل سوخته و عاشق ولايت و رهبري و مداح و نوحه خوان مورد علاقه بسيجها } منتشر ميشود ( البته بر اثر يک بي احتياطي – بابا اين بلوتوث لامسب رو که ميخواي بفرستي ببين اشتباهي به يکي ديگه نفرستي )که نشان ميدهد حاجي ( عبدالرضا هلالي ) در حال کشيد قليان ( البته بگفته سايت بازتاب ترياک کشي با قليان ولي بزار بگيم حاجي داره توتون 2 سيب يا 6 ميوه ميکشه ) ولي از ترياک کشي حاجي جالب تر اون دختره هست که سمت راسته حاجي نشسته و اونم داره ترياک ميکشه ( بابا گفتم توتون 2 سيب يا 6 ميوه !!!!!) سر و وضعشو نگاه کنيد ( يا زهرا – حاشا که بچه بسيجي با دختر نيمه عريان در حال ترياک کشي باشه . اونم چي ؟ حاچ عبدالرضا هلالي مداح خاصه رهبري و بسيجيها - حاج آهنگران نسل سوم )
البته بعيد نيست حاجي بعد از اينکه حسابي نشئه شد ميره اتاق بغلي عمليات کربلاي 5 رو با اون دختره انجام ميده ولي اين عمليات در شلمچه و شرق بصره نيست يه جاي ديگس !!!!!
(((( البته سايت بازتاب براي اينکه زياد حاجي رو رو سفيد نکرده باشه گفته بود اون خانومه زنه دومه حاجيه !!! شايدم سوم و چهارم . البته اگه صيغه اي باشه که ديگه تعداد مهم نيست !!!!!!!!!! ))))


لشگر چماغداران خامنه ای دجال - عکس

مست شدن بسيجي ها از بوي پاي آغـــــــــــا

مست شدن بسيجي ها از بوي پاي آغـــــــــــــــا !!!!!


حالا ببنيد اگر آغا بگوزه بسيجي ها چطور نشيه مشن


بسیجیان تنبل با سهمیه در دانشگاه شریف

کارنامه يک جيره خوار نظام که با رتبه ?????در دانشگاه صنعتي شريف قبول شده


( براي ديدن اندازه اصلي عکس کارنامه روي عکس کليک کنيد )اين هم کارنامه يک دانش آموز که حاضر به جيره خواري نشده و با رتبه ?? دانشگاه شريف قبول نشده


( براي ديدن اندازه اصلي عکس کارنامه روي عکس کليک کنيد )ازخواهرانمان در برابر تعرضات اساتيد ودانشجويان بسيجي ( شهوت رانان ) حمايت کنيم .


دکتر مددي در کنار ساير اساتيد و دانشجويان بسيجي

اتفاقي ناگواري که در دانشگاه زنجان افتاد يکي از صدها تعرضي است که توسط اساتيد و دانشجويان بسيجي در دانشگاه ها اتفاق ميافتد ولي آشکار نميشود و حتي اگر آشکار شود روزنامه ها و سايتهايي مثل کيهان و رسالت و خبر گزاري فارس و رجانيوز وانصار نيوز و..... و وبلاگهاي کذايي اين مردان خدا نه تنها آن را وارونه جلوه ميدهند بلکه با کمال وقاحت از استاد و دانشجوي بسيجي متعرض حمايت کرده و خواهران معصوم مارا يک عده فاحشه خطاب ميکنند که قصد اغفال اين مردان خدا را داشته وبايد بخاطر مورد تعرض قرار گرفتن محاکمه و از دانشگاه اخراج شده و استاد و دانشجوي بسيجي را بخاطر اينکه طرح و نقشه استکبار جهاني را نقش برآب کرده تشويق و ارتقاي رتبه داده تا دل مقام رهبري و امت حزب الله هميشه در صحنه ودوستان خارجي اين انقلاب عزيز شاد شود .

اگر فردا روزي شنيديد مددي ( استاد بسيجي و معاون فرهنگي دانشگاه زنجان ) معاون وزير علوم يا معاون دانشجويي دفتر رهبري شد تعجب نکنيد چون حجت الاسلام عباس علي عليزاده دادستان مشهد بعد از بارها صيغه کردن ( تعرض اسلامي ) زنان مطلغه در دفترش به رياست دادگستري استان تهران و اکنون معاون رييس قوه قضاييه ( محمود شاهرودي ) ارتقاي درجه يافته و سعيد مرتضوي بعد از تعرض و قتل زهرا ( زيبا ) کاظمي به درجه دادستاني تهران ارتقا و مورد تشويق رهبري قرار گرفت و قاتلان محفلي کرمان بعد از تعرض و قتل زنان ( به گفته اين مردان خدا بد حجابان ) نتنهاي تبريه شدند بلکه از حالت عضويت فعال بسيج به استخدام رسمي سپاه پاسداران درآمدند تا مصونيت 100 درصد قضايي شامل حالشان شود و اين حادثه ماقبل آخر سردار سرتيپ پاسدار زارعي ( اين مرد خدا و سردار رشيد اسلام ) بعد از کلي مفاسد اقتصادي و صيغه کردن همزمان 6 زن ( و اين هم يکي از برکات قفه پوياست که ميشود همزمان 6 زن را صيغه کرد و همگي را در يک زمان عريان و مورد تعرض قرار داد ) دستگير و بعد ازتحقيقات فني و ديدن ده ها ساعت فيلم رابطه ايشان با آن 6 زن و موارد قبلي با وصيغه 50 ميليوني از زندادن آزاد شده و خبرها حاکي از آن است که ايشان را براي دور کردن از ايران و به فراموشي سپردن اين جريانات ميخواهند سفير يکي از کشور هاي آفريقايي منسوب کنند و غايله را ختم به خير کنند ( لازم بذکر است بنا به تحقيقات فني بازجويان و کارشناسان دادسراي نظامي تهران آن ده ها ساعت فيلم مربوطه از نوع فيلمهاي پورنوي سطح آ - مازوخيستي ( مازو شيستي ) ميباشد و بنا بگفته يکي از آشنايان بنده که در اداره عقيدتي سياسي دادسراي نظامي تهران مشغول بکار است اين فيلم وساير مدارک با درجه خيلي محرمانه طبقه بندي شده اند و از دسترس عموم پرسنل دادسراي نظامي خارج گرديده و باز هم اين دوست ما ميگفت که معمولا پرونده هاي انفرادي با سطح محرمانه طبقه بندي ميشوند و فقط پروند هايي با سطح خيلي محرمانه طبقه بندي ميشوند که متهمان چند نفر و از مقامات ارشد نيروهاي مسلح باشند فلذا ميشود پيش بيني کرد که در اين فيلمها تصاويري از ساير فرماندهان عاليرتبه نيروي انتظامي هم بوده است که ميبايستي با درجه خيلي محرمانه از دسترس عموم پرسنل خارج تا بيشتر از اين مايه بي آبرويي نيروي انتظامي نگردد )

موشکهای سپاه با فتوشاپ پرواز کرد !
بازهم همانند مانور هاي قبلي سپاه پاسداران , مانور پيامبر اکرم 3 هم با آبروريزي به پايان رسيد . در مانورهاي قبلي , سپاه از فيلم مانورنيروي دريايي چين قطعه اي برداشته بود و تحت عنوان آزمايش سريع ترين اژدر ساخت جمهوري اسلامي در لابلاي فيلم هاي مانوراستفاده کرده بود که بعد از افشاي آن توسط نيروي دريايي چين مبني بر کپي شدنش , با فضاحت خاتمه پيدا کرد و يا استفاده از فيلم هواپيماي بدون سرنشين روسي بر فراز ناو هواپيما بر آمريکا در اقيانوس آرام تحت عنوان فيلم برداري پيشرفته ترين هواپيماي بدون سرنشين ساخت جمهوري اسلامي بر فراز ناو هواپيما بر آمريکا در خليج فارس استفاده شد که بعد از افشاي آن توسط ارتش روسيه با آبروريزي ديگر به پايان رسيد .


و اين مانور اخير از همه رسوا تر بود زمانيکه براي مخابره اقتدار پوشالي سپاه پاسداران ازعکاسان و فيلم برداران چندين خبرگزاري و روزنامه ( خودي ها ) و صدا و سيما در محل سکوهاي پرتاب موشکها دعوت شد و زمانيکه فرمان آتش داده شد همه موشکها شليک شد بجز يکي از آنها ( که فکر ميکنم از نوع موشکها زلزال باشد ) در اين زمان فرمانده ارشد ميدان ( سردار پاسدار جعفري ) چند بار فرمان آتش براي آن يکدانه موشک را صادر کرد ولي موشک روشن نشد . ديگر کار از کار گذشته بود همه موشکها چند صد متري از آشيانه دور شده بودند و همه فرماندهان ارشد سپاه پاسداران مات و مبهوت نظاره گر ناکامي اخير بودن که دستور ميرسد آن يکي موشک هم با عنايات حضرت بقيه الله اعظم و نرم افزار آمريکايي فتو شاپ پرواز خواهد کرد تا بار ديگر مشت محکمي بر دهان ياوه گويان داخلي و خارجي باشد و بدين وسيله اين عکس فتو شاپيده که چندين گاف تابلو در آن هست بر روي خبر گزاريها قرار ميگيرد غافل از اينکه يکي از عکاسان حاضر در صحنه به نحوي از انحا عکس واقعي را پاک نکرده و از ميدان خارج ميکند ( احتمالا براي خودش ميخواسته چون همان طور که گفتم تمام عکاسان و فيلم برداران در صحنه کاملا خودي بودند ) و باز هم بر اثر يک اشتباه لپي عکس واقعي افشا ميشود و بدين صورت کاملا ميشود مستند ساختگي بود عکس منتشر شده توسط سپاه را تاييد کرد .به عکس هاي زير با دقت نگاه کنيد :


( فتو شاپيست سپاه آنقدر خنگ بوده که دقيقا گرد و غبار موشک 4 – سمت راست – را براي موشک ساختگي سومي قرار داده و آن قدر به خودش زحمت نداده که از عکسهاي قبلي استفاده کند تا گاف ندهد و مايه رسوايي نشود )دعای رفتن به مستراح

دعاي رفتن كنار آب(مستراح):

بايد اول پاي چپ داخل شود

بِسمِ اللّه اللّهُمَّ اِنّي اَعُوذُبِك مِنَ الخُبثِ وَالخَبائثِ.دعاي قضاي حاجت(بيرون آمدن از مستراح):

بايدپاي راست اول خارج شود.

غِفراَنَك اَلحَمدِلِلِّه الّذِي اَذهَبَ عَنِّي الاَذي وعافانِي.


سردار عزت الله ضرغامی , شرمت باد .


مجریان و خبرنگاران صدا و سیما شرمتان باد . گزارشگران تلویزیون حکومت اسلامی شرمتان باد . در این یک هفته بیش از 20 نفر در کل کشور شهید راه آزادی شدند و صدها نفر مجروح و مصدوم شدند دم برنیاوردید و اصلا در اخبارتان اشاره ای به آنها نکردید انگار نه انکار اتفاقی افتاده است ولی تا یک بسیجی مزدور کشته شد مراسم تشیع جنازه اش را بصورت کامل نشان دادید و گزارشتان را طوری تنظیم کردید که وی بی گناه بوده و اصلا با چماق و چاقو به کسی حمله نکرده است ولی وقتی نوبت به اعلام شهدای راه آزادی رسید آنها را عده اراذل و اوباش مسلح خطاب کردید که مستحق مرگ بوده اند . شرمتان باد .... صدها نفر از جوانان و برادران و خواهران و مادران و پدران ما را با سگهای وحشی سرکوبگرتان دریدید و مصدوم و مجروح و ناقص کردید دم بر نیاوردید و اگر هم گزارشی تهیه کردید آنها را اغتشاشگر خطاب کردید ولی تا 4 مزدور لباس شخصی و انصار حزب الله بدست مردم افتادند و حسابشان کف دستشان گذاشته شد فریاد وا مصیبتا سر دادید و رفتید از داخل بیمارستان از آنها گزارشهای ترحم بر انگیز تهیه کردید بطوریکه اگر اکنون یزید ابن معاویه و شمر زنده بودند بحال آنها زار زار میگریستند . انکار نه انگار که این متوحشان به مردم و دانشجویان حمله کردند و با قمه و تبر مردم را سلاخی کرده اند . کارمندان صدا و سیما شرمتان باد . آیا حقوقهای بالای 1 میلیونی و خانه سازمانی و خودروی دولتی و سفرهای خارج کشور و حج تمتع مجانی آنقدر چشمتان را کور کرده و وجدانتان را تاریک کرده است که به این راحتی پا روی حقایق میگذارید و هر مزخرفی را به خورد مردم میدهید . اگر دین و وجدان و انسانیت و .... ندارید حداقل آزاده باشید به فکر آینده خودتان باشید درست است مردم ما تاریخ را فراموش میکنند ولی اشخاص و اعمالشان را هرگز فراموش نمیکنند . بدانید ظلم پابرجا نخواهد ماند ........ روزگار است آنکه گه عزت دهد گه خوار دارد .......... چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد .
اعتراض یک آخوند به برگزاری مراسم چهارشنبه سوری
ای آخوند از برگزاری مراسم ایرانی چهارشنبه سوری عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر !

============================================عکس و فیلم های حمله وحشیانه یگان ویژه نیروی انتظامی ( پلیس نو پو ) و بسیج و انصار حزب الله به مردم بی دفاع
عکس کشته ها و زخمی های راهپیمایی طرفداران میر حسین موسوی از میدان انقلاب تا میدان آزادی


عکس و فیلم های حمله وحشیانه یگان ویژه نیروی انتظامی ( پلیس نو پو ) و بسیج و انصار حزب الله به مردم بی دفاع ( شماره 1 )


عکس و فیلم های حمله وحشیانه یگان ویژه نیروی انتظامی ( پلیس نو پو ) و بسیج و انصار حزب الله به مردم بی دفاع ( شماره 2 )


عکس و فیلم های حمله وحشیانه یگان ویژه نیروی انتظامی ( پلیس نو پو ) و بسیج و انصار حزب الله به مردم بی دفاع ( شماره 3 )


عکس و فیلم های حمله وحشیانه یگان ویژه نیروی انتظامی ( پلیس نو پو ) و بسیج و انصار حزب الله به مردم بی دفاع ( شماره 4)


گزارش تصویری از حمله وحشیانه نیروی انتظامی به خوابگاه دانشجویان صنعتی اصفهان


عکس کوی دانشگاه تهران به خاک و خون کشیده شد؛ حمله نیروهای مهاجم به خوابگاه دختران؛ ۳ دانشجو کشته شدندگزارش تصویری ۲ از حمله وحشیانه بسیج و انصار به کوی دانشگاه تهران


http://cryptome.info/iran-protest/iran-protest.htm
-

-

http://cryptome.info/iran-police/iran-police.htm

-

PICTURE1

-
-
PICTURE 2

-
-

fliker

-


بهروز کمالیان بنیان گذار گروه آشیانه .

بهروز کمالیان در سال 2000 زمانیکه تنها 17 سال سن داشت با علاقه فراوان به دنبال کتب و مجلات و سایتهای مربوط به هکینگ میگشت و آموخته هایش ( تروجانها و کلاینت هکینگ ها) را بر روی کامپیوتر شخصیش اجرا میکرد ( وی همچنین علاوه بر کارهای کامپیوتری اکثر اوقات فراغتش را در بوتیک – لباس های زنانه و دخترانه – خانوادگی شان می گذراند ) .
بهروز کمالیان با بالا رفتن سطح آگاهی و تجربه اش در زمینه هک , در سال 2001 گروه هکران البرز را ایجاد کرد که جزو اولین گروهای هکر ایرانی محسوب میشد و در آن گروه با شخصی بنام مهدی میرزایی آشنا میشود که این آشنایی منجر به ایجاد گروه جدیدی بنام گروه آشیانه در سال 2002 میگردد . این گروه از همان ابتدا با هک کردن سایت های دانشگاه های کشور مثل دانشگاه علم و صنعت و امیر کبیر .... کار خودشان را آغاز میکنند . هک کردن سایتهای ایرانی باعث میشود که گروه آشیانه بسرعت در بین علاقمندان علوم انفورماتیک به شهرت برسد و بسیاری از شرکت های امنیتی ( در زمینه شبکه و اینترنت ) از آنها دعوت به همکاری نمایند . با افزایش فعالیتهای اقتصادی این گروه بهروز کمالیان تصمیم میگیرد تا گروه آشیانه را در غالب یک شرکت رسمی به ثبت برساند و پس از ثبت شرکت آشیانه , علاوه بر ارایه خدمات تامین امنیت شبکه و سرورها و خدمات مشاوره ای و فروش نرم افزار های امنیتی اقدام به برگزاری کلاسهای آموزش هک و کرک و امنیت شبکه و سرور و.... نیز میکند .
با پیشرفت روز به روز این شرکت در زمینه های هک و امنیت شبکه .... کم کم شاخک های سازمانهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ( وزارت اطلاعات و معاونت اطلاعات سپاه و دفتر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و .... ) به حرکت در آمد و از بهروز کمالیان و شرکت آشیانه برای آموزش پرسنل منتخب این سازمانها و همچنین انجام پروژه های جنگ سایبرنت دعوت به همکاری میشود و در قبال انجام این پروژه ها امکانات مالی و نرم افزاری و سخت افزاری بسیاری در اختیار بهروز کمالیان و شرکت آشیانه گذاشته میشود و عملا شرکت آشیانه و مدیریتش به استخدام سازمانهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در میایند .

از جمله پروژه هایی که شرکت آشیانه آنها را برای نهاد های امنیتی جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته میتوان به هک کردن سایتها و وبلاگهای اسراییلی و دانمارکی و عربی و سنی مذهب و همچنین سایتهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی اشاره کرد .آخرین پروژه ای که شرکت آشیانه با موفقیت !!! به انجام رساند پروژه هک کردن سایت پر بیننده بالاترین بود .( شرکت آشیانه این پروژه را با همکاری مشترک گروه جهاد مجازی وابسته به بسیج دانشجویی به انجام رساند ولی بعد از بازتابهای بسیار منفی نسبت به این اقدام . بهروز کمالیان هر گونه دست داشتن در هک سایت بالاترین را رد کرد )
بهروز کمالیان بعد از تشکیل واحد عملیات و ضد عملیات جنگ سایبر سپاه پاسداران ( گرداب ) با این یگان همکاری های گسترده ای را آغاز کرد و در عملیات دستگیری اعضا و مدیران سایتهای پورنوی ایرانی نقش فعالی داشت و همچنان به این همکاری ها ادامه میدهد .

وعده های انتخاباتی حاج آقا رضا مارمولک ( دامت برکاته )


برنامه های اجتماعی و فرهنگی
1- جمع آوری گشت های ارشاد
2- لغو اجباری بودن حجاب اسلامی برای خانمها
3- آزادی برگزاری کنسرتهای موسیقی حتی برای خوانندگان لوس آنجلسی
4- اجازه چاپ آزادانه کتب و مجلات و روزنامه ها و لغو قانون سانسور
5- اجازه اکران فیلمها و برگزاری تاترهای مورد علاقه مردم بدون سانسور
6- ایجاد کازینوهای اسلامی
7- ایجاد مکانهایی برای تخلیه انرژی جنسی جوانان ( بر اساس موازین شرعی )
8- مقابله با گروهای خودسر و شبه نظامی و متحجر
9- .....


برنامه های اقتصادی
1- اختصاص ماهیانه 80 هزار تومان وجه نقد به تمامی افراد بالای 18 سال ایرانی
2- اختصاص وام مسکن 30 میلیون تومانی با بهره کم و دوره بازپرداخت طولانی برای زوجین جوان
3- اختصاص بیمه بیمکاری به تمامی بیکاران و از کار افتادگان
4- افزایش حقوق کارگران و کارمندان به حداقل دریافتی 500 هزار تومان در ماه
5- مبارزه جدی با تورم افسار گسیخته
6- خصوصی سازی بنگاه های دولتی به معنای واقعی
7- لغو سهمیه بندی بنزین
8- مبارزه جدی با مافیاهای اقتصادی مخصوصا آقا زاده ها و حاج آقا زاده ها
9-....


برنامه های سیاسی
1- عدم حمایت از گروههای تروریستی و خرابکار
2- لغو فعالیتهای هسته ای با کاربری نظامی
3- رعایت کامل منشور حقوق بشر در داخل و خارج کشور
4- انجام مذاکرات دوستانه با آمریکا در راستای برقراری روابط دیپلماتیک دو جانبه
5- عدم دخالت در امور کشورهای همسایه
6- کمک به مذاکرات صلح بین اسراییل و فلسطین و حمایت از ایجاد دو کشور مستقل
7- به رسمیت شناختن سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل و شورای امنیت و...
8- برسمیت شناختن جنبشهای زنان و کارگران و دانشجویان و معلمان و ... اجازه به برگزاری میتینگها و راهپیمایی های آنها
9- آزادی تمامی زندانیان سیاسی وعقیدتی
10- ...عکس و مشخصات ظاهری امام زمان

مشخصات ظاهری امام زمان

1- از نظر چهره بین سن 30 الی 40 سال دارد
2- قدش متوسط است
3- هیکلی تو پر و درشت دارد
4- صورتش گرد و گوشتی است
5- یک خال درشت بر روی گونه سمت راستش دارد
6- ریشهایش کم پشت و خرمایی رنگ است
7- بین دندان هایش فاصله دارد
8- چشمانش مشکی رنگ و نافذ است
9- ابروهایی برجسته و پیوسته دارد
10- پوستش روشن و مایل به زرد است

علیرضا رهایی رییس خودفروخته دانشگاه امیر کبیر


پروفسور خود خوانده علیرضا رهایی که از طرفداران محمود احمدی نژاد است با روی کار آمدن دولت نهم علیرغم مخالفت اکثر اساتید بعنوان ریاست دانشگاه صنعتی امیرکبیر منصوب شد .
وی که از اساتید دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر بود بجز همکاری های گسترده با نهاد ولی فقیه در دانشگاه و حراست و کمیته های انضباطی دستاورد علمی قابل ذکری ندارد و به پاس همین سر سپردگی ها و علیرغم نداشتن کمترین امتیازات مدیریتی به ریاست یکی از بزرگترین دانشگاه های کشور منصوب گردید .
نامبرده از طرفداران نظریه اسلامی کردن دانشگاه ها و انقلاب فرهنگی دوم میباشد و از اقدامات سرکوبگرا یانه وی میتوان به اعلام انحلال انجمن اسلامی دانشگاه بعد از اعتراضات کسترده دانشجویان به سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه امیر کبیر و همچنین تخریب ساختمان این انجمن اشاره کرد .
وی همچنین در پروژه جعل نشریات دانشجویی توسط نیروهای اطلاعاتی و بسیج در دهم اردیبهشت ۱۳۸۶نقش بسزایی داشت ( نشریات دانشجویی سر خط به مدیر مسئولی مجيد شيخ‌‏پور سحر به مدیر مسئولی احمد قصابان ، ریوار به مدیر مسئولی پويان محموديان و آتیه به مدیر مسئولی مقداد خليل‌‏پور در سطح دانشگاه پخش شد که در آن کاریکاتور علی خامنه‌ای چاپ و از وی انتقاد شده بود ).
از دیگر اقدامات سرکوبگرایانه وی عدم ارائه کارنامه به دانشجویان فعال سیاسی که در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کرده بودند ، ضرب و شتم و بازداشت گسترده، ممنوعیت تحصیل ، احضار به کمیته های انظباطی ، ایجاد محدودیت های گسترده در فعالیت های دانشجویی ، ممنوع الورود کردن دانشجویان به دانشگاه و دفن اجساد شهدای گمنام علیرغم مخالفت دانشجویان و همکاری گسترده با نهادهای اطلاعاتی اشاره کرد که دانشجویان در کارنامه وی ثبت کرده اند.

آموزش ساخت انرژی هسته ای در آشپزخانه !!!بعد از اینکه محمود احمدی نژاد در یکی از سخنرانی هایش عنوان کرد که یک دختر بچه 15 ساله توانسته است در آشپزخانه منزلشان به انرژی هسته ای دست پیدا کند من بسیار کنجکاو شدم و تصمیم گرفتم من هم این کار را انجام بدهم برای همین به دیدن یکی از دوستانم که در مقطع فوق لیسانس فیزیک هسته ای در دانشگاه صنعتی شریف تحصیل میکند رفتم و موضوع را با وی مطرح کردم این دوست من که لقب پروفسور بالتازار را از دوران دبیرستان بدوش میکشد بعد از یکساعت صغری و کبری چیدن برای من عنوان کرد چنین چیزی غیر ممکن است و عنوان این مسئله توسط محمود احمدی نژاد یک شانتاژ رسانه ای و خود بزرگ بینی کاذب است .
با این حال من همچنان مصمم بودم که انرژی هسته ای را در آشپزخانه منزلمان تولید کنم بدین جهت از چند کارشناس دیگر پرس و جو کردم ولی باز هم نتیجه ای نگرفتم تا سرانجام یکی از دوستان دانشمند به مزاح به من گفت بهتر است به خیابان ناصر خسرو تهران ( مرکز فروش مواد شیمیایی و لوازم آزمایشگاهی و داروهای کمیاب و..... شیر مرغ و جان آدمیزاد ) بروم و از کسبه آن منطقه موضوع را سوال کنم . من هم یک روزصبح از خانه بیرون زدم و بسمت ناصر خسرو حرکت کردم . در ابتدای خیابان ناصر خسرو با افرادی مواجه شدم که دایما میگفتن دارو ... دارو داریم .... چه دوایی میخوای داداش ؟ ... من هم به یکی از این افراد گفتم ببخشید من میخوام توی آشپزخانه منزلمان انرژی هسته ای درست کنم . چی کار باید بکنم ؟ دلال دارو یه نگاهی به دورو برم کرد گفت بدنسازی کار میکنی ؟ گفتم نخیر قربان ! گفت موردی نیست ! یه نوع انرژی هسته ای داریم به اسم کراتین .... یکماهه میکنتت سیلوستر استالونه !!! یک نوع دیگه انرژی هسته ای دارم به اسم آمینو اسید ...... مکمل همون قبلیه دوماهه میکنتت آرنولد !! از من میشنوی چفتشو با هم ببر اگه دو ماه دیگه هیکلت ردیف نشد بیا همینجا هم پولتو پس میدم و هم هر چی خواستی بهم بگو ! مایه اشم 100 تا بیشتر نیست ( 100 هزار تومان ) . گفتم نه منظورم از اینا نیست از اون انرژی هسته ای ها که توی کارخونه ها و نیروگاه ها تولید میشه هست . یه نیش خندی زد گفت : نه داداش اون راسته کار ما نیست . بعد به یکی دیگه که 50 قدم پایین تر بود اشاره کرد و گفت اون بابا انرژی هسته ای داره برو ازش بگیر . خلاصه من هم رفتم پیش اون بابا گفتم آقا من انرژی هسته ای میخوام گفت دو نوع داریم کوچیکاش 1000 تومان بسته ای بزرگاش 2000 تومان بسته ای من هم که کنجکاو شده بود این چه ابزار انرژی هسته ای هست که انقدر ارزونه . گفتم از اون بسته بزرگاش بده بعد رفت از پشت بوته های شمشاد یک بسته آورد و داد دستم وقتی باز کردم دیدم سیگارته ( ترقه هست ) با تعجب گفتم اینکه سیگارته . گفت پس میخواستی با 2000 تومان بهت موشک کروز بدم . گفتم نه منظورم از اون انرژی هسته ای هاهست که ازش برق درست میکنن توی نیروگاها استفاده میشه . گفت نه داداش ما دنبال کار خلاف نمیریم برو خدا روزیتو جای دیگه بده . خوش اومدی !!! من هم با حسی توام با یاس و ناامیدی بسمت پایین ناصر خسرو حرکت کردم به یکی از مغازه های فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی رسیدم رفتم تو و تا کلمه انرژی هسته ای از دهنم خارج شد یکی از فروشنده ها گفت بله قربان داریم یه پکیج انرژی هسته ای تازه از آلمان برامون رسیده توپ توپه توی ماهواره هم تبلیغش میکنن هرکی برده راضی بوده . گفتم چه چوریه . رفت یکی از بسته ها رو آورد و سرشو آورد کنار گوشم گفت خیلی توپه من خودم ازش استفاده کردم 100 درصد راضیم توی این پکیج ( بسته ) یه شربت داره که عصاره گیاه جیسینگ و... هست آخره کمر سفت کنه یه پماد هم داره وقتی بزنی هم بیحس میکنه هم نمیزاره شل شه و یه بسته 50 تایی کاندوم با بوی گل سنجد داره که فقط کافیه بوش بخوره به سردترین دختر ایکی ثانیه داغش میکنه تا اومدم بگم نه آقا من از اینا نمیخوام گفت قیمتشم قابلی نداره 70 هزار تومان بیشتر نیست . گفتم آقا من از اون انرژی هسته ای ها میخوام که میشه توی آشپزخونه درستش کرد . چپ چپ نگاه کرد گفت آقا ما نماز روزه هامون ترک نمیشه ماه محرم ما توی همین بازار هیت محبان امام حسین را میندازیم داداش ما تاحالا 4 بار برای پابوس آقا امام حسین کربلا رفتیم گفتم جناب منظوری نداشتم . چرا ناراحت شدید ؟ گفت فحش ناموس بده ولی ازم نخواه راه و روش ساخت انرژی هسته ای توی آشپزخونه رو بهت یاد بدم . برو خدا هدایتت کنه . من هم با تعجب از مغازه بیرون اومدن و چند قدم پایین تر یک مغازه فروش لوازم آزمایشگاهی بود رفتم تو و خواستمو تکرار کردم . فروشنده گفت استاد !!! الان لوازممون تکمیل نیست اگه عجله نداری تا آخر همین هفته صبر کن تا لوازم مورد نیاز برای ساخت انرژی هسته ای از کارگاه میرسه بعد در خدمتتون هستیم من هم با تعجب گفتم قربان یعنی میشه توی آشپزخونه انرژی هسته ای درست کرد با یه لبخند شیطنت آمیزی گفت هم توی آشپزخونه میشه هم توی حیاط میشه هم توی زیر زمین میشه و... با هیجان ازش پرسیدم چه لوازمی میخواد . گفت : یه 3 پایه فلزی میخواد یه توری نسوز / یه بالون ته پهن چند cc / یه در پوش لاستیکی دو سوراخه / یه قیف شیر دار / یه لوله تخلیه / یه شیلنگ / یه بشر بزرگ و نهایتا یه ارلن ته پهن . بعد گفت چقدر انرژی هسته ای میخوای درست کنی ؟ گفتم فقط میخواستم آزمایش کنم ببنیم میشه توی خونه انرژی هسته ای درست کرد یا نه . با تعجب گفت : میخوای 50 الی 60 تومان هزینه کنی که یه آزمایشی رو که بارها همه انجام دادن تو هم انجام بدی؟!؟ خوب برو با زود پز و شیلنگ مسی انجام بده ! گفتم یعنی با زود پز و شیلنگ ساده هم میشه ؟ گفت کاری نداره که ! میریزیش توی زودپز درشو محکم میبندی و یه سر شیلنگو وصل میکنی به سوپاپ بخار طوری که نشتی نداشته باشه و بقیه شیلنگو میزاری توی یه لگن پر از آب و یخ و انتهای شیلنگو میزاری توی یه بطری یا ظرف نوشابه خانواده بعد شعله گازو با درجه ملایم روشن میکنی تا عمل تقطیر انجام بشه به همین راحتی ! با سرعت پرسیدم : ببخشید چی چی رو بریزم توی زود پز ؟ با تعجب گفت : هموم شرابی رو که درست کردی دیگه ! چرا خنگ بازی در میاری ! تازه دوزاریم افتاد . بلاخره فهمیدم منظور محمود احمدی نژاد از درست کردن انرژی هسته ای در آشپزخانه چی هست . از مغازه بیرون اومیدم و از اینکه بلاخره جواب این معما رو پیدا کردم خیلی خوشحال بودم به منزل یکی از رفقا رفتم و ازش 1 لیتر شراب تازه گرفتم و رفتم خانه و بساط تولید انرژی هسته ای را رو براه کردم و بعد از تولید انرژی هسته ای آنرا بسلامتی تمام مردم ایران سر کشیدم .


آموزش ساخت همه نوع انرژی هسته ای ( انواع شراب / ودکا / آب جو و..... )


بايگانی وبلاگ


این وبلاگ به این آدرس خاکستر سوزان منتقل شده است لطفا از آن هم بازدید کنید .