عکس - نوع فرار آخوندها بعد از آزادی ایرانبايگانی وبلاگ


این وبلاگ به این آدرس خاکستر سوزان منتقل شده است لطفا از آن هم بازدید کنید .