احادیث سکسی اسلامی عزیز

*امام صادق (ع): در كلام خداوند است كه آنچه خدا بر مردم گشايشي فرستد. كسي نمي‌تواند جلوي آن را بگيرد.(ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها) سپس امام صادق (ع) مي فرمايند: منه المتعه يكي از آنها صيغه كردن است.
مستدرك الوسائل ج14
*صالح بن عقبه از پدرش نقل مي كند: به امام صادق (ع) گفتم: آيا متعه (ازدواج موقت) ثواب هم دارد؟ فرمودند: «اگر شخص متعه كننده با اين كار رضايت خداوند و مخالفت منكران اين كار را خواسته باشد. خداوند براي هر كلنمه‌اي كه با متعه صحبت مي‌كند. يك حسنه برايش ثبت مي‌‌شود و در هنگام غسل خداوند به اندازه آبي كه از موهايش مي‌گذرد گناه او را پاك مي‌كند» پرسيد: به اندازه موهايش؟ فرمودند «آري به اندازه موهايش». شهوت مقدس
وسائل ج 14/لئاليج3/من لايحضر ج3
*امام صادق(ع): هنگامي كه پيامبر (ص) به معراج رفت فرمود: جبرئيل نزد من آمده و گفت : اي محمد (ص) خداوند تبارك و تعالي مي‌فرمايد: من گناهان زناني را كه از امت تو متعه شوند بخشيدم.
رسائل ج14/لئاليج3/من لايحضر ج3
*انجام دهندگان متعه هنگامي كه غسل را تمام كردند خداوند از هر قطره آبي كه از او فرو مي‌ريزد. يك فرشته مي‌سازد كه تا روز قيامت خداوند را تسبيح و تقديس مي‌نمايد و ثواب آن را به غسل كننده مي دهد.
لئالي ج3 ص243
*در خلاصه الاخبار از پيامبر اكرم (ص) نقل شده كه يك روز به يارانش فرمود: «برادرم جبرئيل از پروردگارم برايم هديه‌اي آورد كه خداوند به هيچ يك از پيامبران پيش از من هديه نكرده بود و آن متعه زنان است.
لئالي ج3 ص243
*پيامبر اكرم (ص): دو نفري كه ازدواج موقت مي نمايند هنگامي كه با هم صحبت مي‌كنند كلام آنها تسبيح خداوند است و هنگامي كه دست همديگر را گرفتند گناهانشان از ميان انگشتانشان فرو مي ريزد. هنگامي كه يكي از انها ديگري را مي‌بوسد خداوند براي هر بوسه ثواب يك حج و عمره را مي‌دهد و هنگامي كه از هم جدا مي‌شوند خداوند براي هر دوي آنان به هر لذت و شهوتي كه برده‌اند حسنه‌اي به بزرگي كوه‌هاي بسيار بلند در نامه عملشان مي‌نويسد و هنگامي كه بلند شده و غسل كردند خداوند گناهان آنان را مي‌بخشد وآبي بر مويي از موهايشان مرور نمي‌كند مگر اينكه خداوند براي هر يك از آنها ده ثواب نوشته و ده گناه محو كرده و ده درجه بالا مي‌برد.
پس پيامبر (ص) فرمودند: و براي هر كسي كه پيوند بين آنها را ايجاد كرده باشد همين ثواب‌ها خواهد بود و در ادامه فرمودند يك درهم (خرج براي) متعه از هزار درهم كه در راه خدا خرج شود برتر است به خدا سوگند كه متعه برتر است و آن چيزي است كه قران درباره آن سخن گفته و سنت بر آن جاري شده است.
لئالي الاخيارج1 ص244
*پيامبر اكرم (ص): لعنت و فرشتگان و همه مردم بر استمناگر و لواط كننده‌گان باد.
ميزان الحكمه ج8 ص539
*امام رضا (ع): اگر سزاوار بود شخصي دوبار رجم و سنگسار گردد. حق همين لواط‌ كننده‌گان است. و اگر كسي لواط كند عقاب آن اين است كه او بسوزانند يا كه ديوار بر سرش خراب كنند يا يك ضربه شمشير به او بزنند و در قيامت شخص لواط كننده را بر كناره بالاي جهنم آويزان مي‌كنند.
مستدرك الوسائل ج18 ص82
*رسول خدا(ص): استمنا كننده با دست ملعون است.
ميزان الحكمه ج9 ص222
*امام صادق (ع): نظر كردن تيري از تيرهاي زهرآلود شيطان است و هركه نظر حرامي را براي خدا نه براي غير او ترك كند، حق تعالي ايماني به او كرانت مي‌فرمايد كه طعم و لذت آن ايمان را بچشد.
گزيده عين الحياه- محمد اسفندياري
*امام باقر (ع): كدام عبادت از عفت شكم و فرج بهتر است؟
*امام باقر (ع): ايمان ندارد هر كس حيا ندارد.
ميزان الحكمه
*از سلمان فارسي و مقداد و عمار ياسر رضوان الله عليهم اجمعين مرويست رسول خدا (ص) فرمودند: هر گاه مردي با متعه خود بنشيند فرشته‌اي بر ايشان نازل مي‌شود و ايشان را پاسباني مي‌كند تا اينكه از آن مجلس برخيزند و حق تعالي به فرشتگان مي‌گويد: نظر كنيد به اين دو بنده من و گواه باشيد كه من ايشان را آمرزيدم. پس اميرالمومنين (ع) برخواست و گفت: يا رسول الله! چيست جزاي (پاداش) كسي كه در اين باب سعي كند؟ (يعني واسطه شود)
فرمود: براي او ثواب مرد متعه كننده و زن متعه شوند است يا علي! متمتع و ممتمتعه از غسل فارغ شوند. به هر قطره كه آب از بدن آنها مي‌چكد حق تعالي ملك و فرشته‌اي بيافريند كه تسبيح و تقدس خداي سبحان كننده و ثواب آن را براي آن دو نفر غسل كنده باشد. يا علي! هر كه اين سنت را سبك گيرد و آنرا احيا نكند او از امت من و از شيعه تو نمي باشد و من از او بيزارم.نسيمي از بوستان دوست ص380
*اباب بن تغلب از امام صادق (ع) سوال مي كند: اگر زن زيبايي ديده شود كه راضي به ازدواج موقت باشد؛ ولي معلوم نيست شوهر دارد يا نه چه بايد كرد؟ حضرت فرمودند: لازم نيست تحقيق كني حرف او كه مي‌گويد شوهر ندارم براي تو كافي است.
كتاب متعه شيخ مفيد حديث 37
*امام صادق(ع): سخت ترين مردم جهت عذاب در قيامت زناكارانند.
ثواب الاعمال ص600
*در روايات فراواني داريم كه زنا موجب از بين رفتن نورانيت صورت، فقر، مرگ زود رس، خشم خدا، دشواري حساب قيامت، جاودانگي در آتش، مرگ ناگهاني، حبس رزق و آشكار شدن زلزله مي‌شود.
بحارالانوار ج 76
*پيامبر اكرم (ص): ان محرم الحلال كمحلل الحرام؛ آنكه حلال را حرام مي‌كند مانند كسي كه حرام را حلال مي كند.
نهج‌الفصاحه ص208
*عمربن خطال خليفه... مي‌گويد: دو متعه كه در زمان رسول خدا حلال بودند و من از آن دو نهي كردم! و هر كس مرتكب آن دو شود او را عقاب مي كنم! (در جايي ديگر مي‌گويد سنگسارش مي‌كنم).
الغدير ج6 ص213
*رسول خدا (ص): بعثت بالحنيفيه السمحه و من خلف سنتي فليس مني. من ديني آسان و ساده آورده‌ام و هر كه با روش من مخالفت كند از من نيست.
حديث1092 نهج الفصاحه
*پيامبر اسلام (ص): ما من عبد استحيا من الحلال الا ابتلاه الله بالحرام؛ هر كه از حلال شرم كند خدا وي را به حرام مبتلا كند.
نهج الفصاحه ص208
*امام صادق (ع): زماني كه مردي به زور از زني كام بگيرد. يك ضربه با شمشير به او زده مي‌شود خواه با آن بميرد يا زنده بماند.
ميزان الحكمه ج4 ص243
*از امام سوال شد اگر مردي زني را به زور وادار به زنا كند، حد (عقوبت شرعي) آن چقدر است؟
حضرت فرمود : اين مرد كشته شود خواه همسر داشته يا نداشته باشد.
ميزان الحكمه ج4 ص243
*رسول خدا (ص): اگر زني كه شوهر دارد زنا و فسا كند در روز قيامت از آلت تناسلي زن و مرد چرك و خون آبه متعفني جوشان خواهد بود كه تا 500 سال اهل جهنم از بوي بد آن در عذاب و رنج هستند اينان شديدترين عذاب را متحمل مي‌شوند.
خدا با آنها سخن نمي‌گويد و آنها را از گناه پاكيزه نمي‌كند و براي آنها شديدترين عذاب‌ها را مهيا كرده است.
ميزان الحكمه ص235
*مطابق روايت انوار المجالس حضرت صادق (ع) فرمود: كه متعه كردن در دين ما و دين پدران ما است. پس هر كس آنرا انكار كند به تحقيق كه انكار كرده است دين ما را و به دين غير ما معتقد شده است.
رسول خدا (ص): هر كس يكبار متعه كند يك سوم او از آتش جهنم آزاد مي‌شود و هر كس دوبار متعه كند دو سوم او از آتش جهنم آزاد مي‌شود و هر كس سه بار متعه كند تمام بدن او از آتش جهنم آزاد مي‌شود.
*از امام صادق (ع) سوال شد آيا رسول خدا متعه كرد؟ فرمود : آري.
*روايت است كه: ان المومن لا يكمل حتي يتمتع؛ مومن كامل نمي‌شود تا اينكه متعه انجام دهد.
من لايحضر ج3/وسائل ج140
*هشام بن سالم از امام جعفر صادق (ع) نقل مي‌كند كه آن حضرت فرمودند: مستحب است كه مرد متعه كند و براي مردان شما دوست ندارم كه از دنيا بدون اينكه حتي يكبار متعه كرده باشند.
وسائل ج14 باب 2 حديث7
*ابو بصير مي‌گويد بر امام جعفر صادق (ع) وارد شدم او به من فرمود: اي بومحمد! آيا از هنگامي كه نزد خانواده‌ات خارج شده‌اي متعه كرده‌اي؟ گفتم : نه فرمودند: چرا؟ گفتم: به اندازه كافي توانايي مالي ندارم. حضرت دستور دادند يك دينار به من بدهند و فرمودند : تو را قسم مي‌دهم كه به خانه نروي مگر اينكه اين كار را انجام دهي.
وسائل ج14 باب 2 حديث140
*امام كاظم (ع): زياده روي در متعه نكنيد و سنت را بر پا نگهداريد و آن شما را از همسرانتان باز ندارد و موجب عصبانيت آنها و انكار حق توسط آنها نشويد تا به امر كنندگان بر اين كار لعنت بفرستد.
كتاب متعه شيخ مفيد ص 34
*زراره بن اعين از امام باقر (ع) نقل مي‌كند كهع : سرگرمي مومن در سه كار است: 1متعه زنان، 2شوخي با دوستان و برادران، 3نماز شب.
ازدواج موقت- نياز امروز- عباس زاده
*جميل بن صالح مي‌گويد: بعضي از شيعيان امام صادق (ع) عرض كردند: چيزهايي (شك و شبهه يا اذيت و آزار مردم يا ترس از مخالفين) از متعه به ما رسيده است و ما سوگند خورده‌ايم كه هرگز متعه نگريم. امام به ايشان فرمودند: اگر شما اطاعت خدا را نكنيد درحقيقت معصيت كرده‌ايد.
وسائل ج14 باب 3 حديث2
*امام صادق (ع): از ما نيست كسي كه به رجعت ما معتقد نباشد و متعه را حلال نداند.
فروغ كافي ص7
*حميري به امام زمان حضرت مهدي (عج) نوشت و از آن حضرت سوال كرد: مردي كه شيعه است و متعه را حلال مي‌داند و اعتقاد رجعت دارد همسري دارد. همسري خوب كه در تمام كارها او را كمك كار است و لذا با او عهد كرده است كه هرگز بر او همسر ديگري نگيرد و ازدواج موقت نكند و خلاصه با وجود او كس ديگر را نخواهد و به اين عهد نوزده سال پاي‌بند است و به عهد و قولش عمل كرده است و چه بسا مسافرت رفته و مدت زيادي دور از منزل خود بوده است و به قول خود پاي بند مانده و تعه نگرفتهاست و مشغوليت بهبرادران، اولاد، خدمه، كارگزاران و اطرافيان هيچ فرصتي به او نداده تا به فكر متعه بيفتد. متعه را حرام نمي داند بلكه متدين به آن است؛ ولي چون همسر خود را مِي‌خواهد و دوستش دارد براي حفظ او و خودش متعه نمي‌گيرد و اين ارزش را دوست دارد.
آيا او براي ترك متعه گناه كرده است؟ از طرف حضرت جواب رسيد: براي اين كه قسم به معصيت خدا خورده است لازم است خدا را اطاعت كند و يك دفعه هم شده متعه بگيرد.
بحار ج100ص298/كتاب متعه شيخ مفيد ص48
*امام صادق (ع): خداي تعالي شراب و هر مسكر را بر شيعه حرام كرده است و در عوض بهايشان متعه را داد.
*امام صادق‌(ع): هر كس كه ازدواج موقت كند و بعد غسل كند. از هر قطره‌اي كه از آب غسل مي‌چكد خداوند هفتاد ملك را خلق نمايد كه تا روز قيامت براي او طلب آمرزش و بخشش نمايد كه تا روز قيامت براي او طلب آمرزش و بخشش نمايند و تا روز قيامت بر كسي كه از اين عمل دوري كند لعنت مي‌فرستند.
وسائل الشيعه ج14 ص444-447
*از امام صادق (ع): نقل شده كه زن نود و نه بار بيشتر از مرد لذت و شهوت را احساس مي‌كند ولي خداوند او را به رشته حيا مقيد كرده است.
كتاب آشتي ازدواج ص90
*عيسي بن يزيد مي‌گويد: به امام باقر (ع) نوشتم كه زني در منزل مردي خدمت مي‌كند مرد دوست ندارد به نامحرم نگاه كند و لذا از او تقاضا كرد كه به عقد موقت او در بيايد و زن به شرطي كه با او همخوابه نشود قبول مي‌كند. آيا اينگونه شرط درست است؛ حضرت در جواب او نوشتند: عيبي ندارد شرط درست است زيرا صيغه عقد، ازدواج موقت است (اين شرط در عقد دائم صحيح نيست)
كتاب متعه شيخ مفيد حديث35
*رسول خدا (ص): هر كه راضي به متعه شدن دختر و خواهر و مادر و عمه و خاله و خويشان خودش نشود نمي‌رسد به او شفاعت من.
*رسول خدا (ص): هر كه از دنيا برود و متعه نكند بدمنظر و بدهيبت باشد مانند كسي كه بيني او را بريده باشند.
در كمتاب مجمع البحرين اين عباس روايت كرده است: نيست متعه مگر رحتمي كه خداوند آن رحمت كند امت محمد (ص) پس اگر عمر آنرا نهي نكرده بود هيچ كس زنا نمي كرد مگر شقي و بدبخت.
*بكر بن حمد مي‌گويد از امام صادق (ص) در مورد متعه سوال كردم فرمود: من دوست ندارم مرد مسلماني را كه از دنيا خارج مي‌شود و يكي از سنت‌هاي پيامبر را انجام ندهد.
من لايضر ج3
نكته: رواياتي در باب جواز جمع بين دو خواهر در متعه ، نياز به حضور شاهددر متعه، اذن مطلق دختر در ازدواج، عدم جواز بيش از چهار زن متعه اي، ايلاء در ازدواج موقت، وقوع لعان در متعه، يك حيض بودن عده در متعه ،‌اسم بردن بدون شرط متتعتين از يكديگر به دليل آنكه مورد اعتنا در فتاواي مراجع فعلي كه مردم مقلد آنها هستند نمي باشد، مورد استفاده در اين سايت قرار نگرفته است ، از اين رو رواياتي كه مسائلي همچون « نهي از متعه »،« نهي متعه براي متأهلين »، «رجم مرد متأهل متعه كننده » در كتب شيعي و سني موجود مي باشد بدليل مخالفت با نظر مشهور فقها كه براي استحبابي بودن متعه فتوا داده اند مورد استفاده قرار نگرفته است و نهايتا اينگونه روايات حمل بر تقيه احتمال اتهام متعه كنندگان به فعل حرام و زنا ، لحوق شين و عار نيست . به طرفين عقد و خانواده هاي آنان ،‌عياشي ،‌افراط ،‌ضعف سند و امثالهم حمل مي شود نه نهي به حرمت يا حتي كراهت متعه،‌لذا كسي از اين جهت اشكال بكند كه چرا روايات موافق با متعه را تبليغ مي كنيد يا جانب بي طرفي را رعايت نمي كنيد.


بايگانی وبلاگ


این وبلاگ به این آدرس خاکستر سوزان منتقل شده است لطفا از آن هم بازدید کنید .