فرکانس جدید کانال صدای آمریکا و بی بی سی فارسی
برنامه های تلویزیون فارسی بی بی سی را می توانید از طریق این ماهواره ها تماشا کنید:
هات برد
ترانسپوندر 130
13 درجه شرقی
فرکانس: 11.117 (عمودی)
سيمبل ريت: 27500
FEC: 3/4

نايل ست
ترنسپوندر 112
7 درجه غربی
فرکانس: 10758 مگا هرتز (عمودی)
سيمبل ريت: 27500
FEC: 3/4

یوتل ست،W2M
ترنسپوندر D2
3/1 درجۀ شرقی
فرکانس: 11.473 گیگا هرتز (عمودی)
سيمبل ريت: 27500
FEC: 2/3

تل استار 12
ترنسپوندر 10
15 درجۀ غربی
فرکانس: 12.608 گیگا هرتز (افقی)
سيمبل ريت: 19279
FEC: 2/3

آسيا ست 3ُS
ترانسپوندر 1kv
105.5 درجه شرقی
فرکانس: 12.325 گيگا هرتز (عمودی)
سيمبل ريت: 3255
FEC: 3/4


فرکانس برنامه های تلويزيونیVOA
Eutelsat Hotbird 8 (13 Deg E)
Downlink Frequency: 12.226 GHz
FEC: 3/4
Symbol Rate: 16.3 MSym/s
Downlink Polarization: V
VC/Service ID: 295
********
Eutelsat Hotbird 8 (13 Deg East)
Downlink Frequency: 12.242 GHz
FEC: 3/4
Symbol Rate: 3.7 MSym/s
Downlink Polarization: V
VC/Service ID: 295
********

Eutelsat W2 (3.1 Deg E)
Downlink Frequency: 11.473 GHz
FEC: 2/3
Symbol Rate: 27.5 MSym/S
VC/Service ID: 1
********

Nilesat (AB4) (7 Deg West)
Downlink Frequency: 11.355 GHz
FEC: 3/4
Symbol Rate: 27.5 MSym/s
Downlink Polarization: V
********

Arabsat (26 Deg East)
Downlink Frequency: 11.996 GHz
FEC: 3/4
Symbol Rate: 27.5 MSym/s
Downlink Polarization: H
VC/Service ID: 29
********

Telstar 12 (15 Deg West)
Downlink Frequency: 12.608 GHz
FEC: 2/3
Symbol Rate: 19.279 MSym/s
Downlink Polarization: H
VC/Service ID: 6
********

Asiasat-3 (105.5 Deg E)
Downlink Frequency: 4.040 GHz
FEC: 1/2
Symbol Rate: 20.4 MSym/s
Downlink Polarization: H

بايگانی وبلاگ


این وبلاگ به این آدرس خاکستر سوزان منتقل شده است لطفا از آن هم بازدید کنید .